Om Yoga

Yogan är en av de äldsta andliga discipliner som människan känner till. Vi vet idag inte exakt hur gammal yogan är men det vi kan säga säkert är att den funnits i minst 5 000 år.

För 4 -5 000 år sen var det gamla Indien koncentrerat till Indusdalen och bestod av delar av det nuvarande Indien, Pakistan och Bangladesh. I dessa områden har man funnit spår efter bosättningar och ett skriftspråk med mer än 400 olika symboler som fortfarande förbryllar forskarna. Både keramikkonsten och stenhuggarkonsten var högt utvecklad och forskare har hittat stensigill med inristade figurer i klassiska yogaställningar.

I ett av världens äldsta medicinska system Ayurveda ingår också enkla yogaövningar. Yogan finns också omnämnd i de tidigaste Veda-skrifterna som kan vara daterade till det fjärde årtusendet före Kristus.

Redan från början hade yogan ett omfattande inflytande på den indiska kulturen. I storverket Bhagavad-Gita, ett av världshistorien största epos som började skrivas för ca 2 500 år sedan, finns ett flertal hänvisningar till yoga och hur yoga är vägen till frigörelse och insikt. Det är det klassiska Indiens mest lästa verk,

Buddha som levde på 500-talet f.Kr har beskrivits som en av de främsta bland yogis. Hans långa och djupa meditationer har lämnat tydliga spår inom yogan.

En annan yogamästare som betraktas som en av de främsta efter Buddha var Patanjali. Hans 196 aforismer om yoga har lagt grunden för den yogiska filosofin. Ännu idag betraktas aforismerna som det mest definitiva arbetet som finns om yoga.

Under hundratals år har yoga bara utövats av en begränsad skara av mästare och filosofer som levde i skogen eller grottor upp i bergen. Dessa mästare studerade djurens beteende och utformade sina yogaövningar efter dem.

Först under 1900-talet spreds yogan genom lärare och läkare i hela Indien för att sen också spridas till stora delar av världen genom olika yogamästare och andra stora personligheter inom media och idrotten.

För många blev yogan bredare känd genom The Beatles på 1960-talet och sen dess har yogan bara blivit alltmer populär bland allmänheten. Idag utövar miljontals människor yoga över hela världen, i yogastudios, på arbetsplatser och i hemmet. Nya former av yoga tillkommer hela tiden.

Från att ha varit en andlig väg till självkännedom, har yoga i västvärlden mer definierats och betraktats som en renodlad fysisk träningsform, en slags gymnastik – men det fysiska är bara en liten del av vad yoga är.

Yoga är i grunden en holistisk disciplin som varken är religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger människor verktyg att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

Källor: Lärare steg 2 kompendium i mediyoga 2018. Mediyoga Sverige. Mediyoga.se.

© Copyright - Ulf Wallgren Yoga - Alla rättigheter är reserverade.