SVT Nyheter.se ”Rapportankare slutar blir yogalärare istället.”